’Turbo’ nemesakác

A ’Turbo’ nemesakác fajtánk évtizedeken át tartó, gyors növekedésre szelektált magtermő anyafákból létesült magtermesztő ültetvényből származik. A nemesítés célja a fiatalkori gyors növekedés és többlethozam volt. Ennek eredményeként mintegy 30-50% fatömegnövekedést sikerült elérni a közönséges akáchoz képest, ugyanakkor a törzs minőség is számottevően jobb. Ez a fajta jobban bírja a száraz, gyenge minőségű, humuszmentes talajokat és a légköri aszályt is. Kiváló mézelési tulajdonságokkal rendelkezik, dúsabb virágzása magas nektárhozamot eredményez. Erdősítésekhez, energetikai célú, rövid vágásfordulójú ültetvényekhez ajánljuk. Kiválóan sarjad, véghasználat után könnyen felújítható, megtartja az eredeti jó tulajdonságokat. Tavasszal és ősszel ültethető, trágyázást nem igényel. Javasolt hektáronkénti darabszám: 2000 tő. Erdősítéseknél az előírt 4000 db-os hektáronkénti minimális tőszám elérése érdekében javasolt ültetéskor 50 %-ban elegyíteni a hagyományos akáccal. 60-100 cm magas, szabad gyökerű, magról nevelt csemeték formájában rendelhető. A csemetéket őszi és tavaszi ültetés esetén is tavasszal célszerű a talaj felszínéig visszavágni, a biztosabb megeredés és a gyorsabb növekedés érdekében.

’Turbo Obelisk’ nemesakác

Egyedülálló nemesítés. Kétszer gyorsabban nő, mint a hagyományos akác.

A legjobb ‘Turbo’ fajták utódnemzedékéből kiválasztott és vegetatív úton szaporított, (dugványozás, mikroszaporítás) több klónból álló fajtacsoport. A ’Turbo Obelisk’ akác egyenes törzsű, a hagyományos akácnál igénytelenebb, szárazságtűrőbb, ezen felül megfelelő termesztéstechnológia mellett göcsmentes, magas minőségű faanyagot eredményez. Javasolt tőszáma hektáronként 400, vagy 800 db. Erdősítésekbe a közönséges akác közé véghasználati hálózatba, (pl. 5×5 méter) az első kivitelkor beültethető. Ipari célú faültetvényekhez, ahol jelenleg az előírt tőszám magas, (2500 db /ha), szintén elegyíteni lehet a véghasználati tőszámot a közönséges akáccal. 60-100 cm magas szabadgyökerű csemeték formájában elérhető. Véghasználati kor 15-20 év. Sarjaztatásos felújítással megtartja eredeti tulajdonságait.
Rendelkezünk erősen mésztűrő fajtával is a szélsőséges talajokra, ahol a közönséges akác már első évben kipusztul.
Méhészeti, vagy kettős hasznosítású fajtáink között szerepel későn virágzó, vagy dúsan virágzó is.

‘Express’ nemesfűz (Corvinus)

Gyors növésű fűz fajta. Kiváló sarjadzású, fahozama 40-100%-kal nagyobb egyéb fűz fajtáknál. Szélesebb termőhelyi viszonyok között termeszthető, szárazságtűrőbb a többi fűznél, de a nedves többlet vízhatással érintett, vagy belvizes talajokat hasznosítja igazán jól. Hosszú vegetációs idejű, ami többlet fahozamot eredményez. Célválasztéka lehet hasítás nélküli vagy hasított tűzifa, apríték, faipari melléktermékként kiválóan brikettálható és pelletálható is. Tűzifa erdőnek ültetve is kitűnő, nagy hozamot biztosít, mely fél éves száradás után már jól ég. Jó talajon 3-4 évente vágható.

Ipari célra is ültethető. Gyors és egyenes növekedése miatt rövid idő alatt éri el a célválasztékot, ami a faanyag sűrűsége miatt sok helyen kiválthatja a drága fenyő épületfát is.

20-30 cm-es dugványok formájában kerül értékesítésre, de igény esetén más méretben is kapható. Ültetési időszak lehet ősz, vagy tavasz. Hektáronként ültetett darabszáma függ a talajminőségtől és a tervezett választéktól, de általában 2-3 ezer db. Ebben az esetben a vágásforduló 4-6 év.