Energetikai faültetvények

Jellemzően szántó művelési ágban létesülő ültetvények, ahol energetikai célra szánt faanyagot termelnek (apríték, tűzifa). Mindkét esetben ‘Express’ füzet és ‘Turbo’ akácot is tudunk ajánlani, amelyek a hagyományos fajtáknál gyorsabb növekedésűek, így előbb elérhető a kívánt célméret.

Iparfa ültetvények

Tág hálózatban, intenzív termesztéstechnológiával nevelt, külön erre a célra nemesített fajtákból létesült ültetvények, amelyek legfontosabb célja a magas minőségű alapanyag termelése minél rövidebb idő alatt. Általában tőkeigényes befektetések a vegetatív szaporítóanyag miatt, ugyanakkor a kalkulált hozamok is nagyságrenddel magasabbak, mint egyéb közönséges fajtáknál. Cégünk egyedülálló akácfajtákkal rendelkezik nagy produktumú faültetvények létrehozásához (lásd még: ’Turbo Obelisk’ nemesakác fajtacsoport, ’Express’ nemesfűz).

Technológiai transzfer

A partnerség egy komolyabb fokozata, ahol a szaporítóanyag termesztéstechnológiája, valamint a hozzá szükséges tudásanyag (know-how) is teljes mértékben átadásra kerül, jellemzően licenszszerződés keretében. Ezután van lehetőség a saját telephelyen történő szaporítóanyag termesztésre. Ebben az esetben minden megállapodás egyedi paraméterek alapján köttetik.

Erdősítés

Ide tartoznak az erdő művelési ágban végzett telepítések, erdőfelújítások. Maga a fafajválasztás, a nevelésre, kitermelésre vonatkozó előírások viszonylag kötöttek. Javasoljuk a helyi erdészeti hatósággal való konzultációt a lehetőségekről.

Szabad rendelkezésű erdő

A szabad rendelkezésű erdő az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott, erdő művelésű ágú terület, tehát az erdő törvényi meghatározása jellemző rá. A szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

A Szabad rendelkezésű erdő telepítése esetén a bejelentéshez csatolni szükséges felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet által készített egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési tervdokumentációt is. Fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének bejelentése helyett a telepítő kérelmezheti az erdészeti hatóságtól a telepítés engedélyezését. Az engedély 5 évre szól.

A faállományának teljes vagy részleges kitermelését, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére. A Szabad rendelkezésű erdő telepítésének, felújításának, valamint faállományának teljes vagy részleges kitermelésének végrehajtását annak befejezését követő 30 napon belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

Az önerdősülés útján létrejött, az Országos Erdőállomány Adattárban az erdőtörvény hatálybalépését követően hivatalból nyilvántartásba vett erdőt az erdészeti hatóság a tulajdonos, közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított kétharmadának hozzájárulásával az erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodó hiányában az erdő használatára jogosult kezdeményezésére átminősíti szabad rendelkezésű erdővé. Az átminősítés kezdeményezésére a módosító törvény hatálybalépését (2017.09.01-től) követő két éven belül van lehetőség. A nem erdő művelési ágú területek esetében, ha a megadott határidő lejártáig (2019.09.01-ig) az adott területen nincs erdőgazdálkodó, a terület adattári nyilvántartásáról való tudomásszerzést követően a módosító törvény hatálybalépését követő öt éven belül van lehetőség (2022.09.01-ig).

Erdő Szabad rendelkezésű erdő
csak erdőgazdálkodó vághat fát tulajdonos vagy földhasználó vághat fát
erdőterv kötelező a gazdálkodáshoz szabadon saját elhatározás szerinti gazdálkodás
engedély kötelesek az erdészeti tevékenységek bejelentés kötelesek az erdészeti tevékenységek
erdőfelújítási kötelezettség terheli nem kötelező felújítani
művelési ág változás csak díjfizetéssel vagy csererdősítéssel művelési ág változás díjfizetés- vagy csereerdősítés nélkül
támogatás igényelhető támogatásra nem jogosult