Lezárt pályázataink

Cégünk mintegy 25 éve foglalkozik kutatási pályázatokkal, ezek közül a most folyó pályázatokról bővebb információt tudhat meg az alábbi oldalon:

Jelenleg is futó kutatás és fejlesztési projektjeink:

Tápanyagutánpótlási kísérletek ipari célú faültetvényeken

2017-1.3.1-VKE-2017-00022 számú projekt

Ebben a pályázatban egy tudományos-szakmai konzorcium vezetőjeként vesz részt vállalatunk. A projekt célkitűzése, hogy különböző termőhelyeken, akác és nemesnyár vegetatív fajtákból létesült ipari faültetvényeken vizsgáljuk a különböző tápanyagutánpótlási variánsok (műtrágyák, szervestrágyák, szennyvíziszap és származékai) hatását a növekedésre.

Méhészeti célú akácnemesítés

VEKOP-2.1.1-15-2016-00166 számú projekt

Cégünk egy külön pályázatban foglalkozik, méhészeti célú akácszelektálással és elszaporítással. Kutatjuk a későn, hosszan, illetve dúsan virágzó akácegyedeket országszerte, amelyek közül a legígéretesebbeket vegetatív úton elszaporítjuk és összehasonlító kísérleti ültetvényekbe ültetjük. Vizsgáljuk a nektártermelési tulajdonságait is, emellett kiemelkedő szempont a gyors növekedés és a minőségi törzsalak. Célunk, hogy a méhész társadalom olyan akác fajtákkal rendelkezzen, amelyek magasabb és időjárásbiztosabb hozamot biztosítana mind a méztermelésben, mind a faanyagtermelésben.

A korábbi kutatás és fejlesztési projektjeink az alábbiak voltak:

SOSKLIMA KF.20-0024/2007 projekt „A klímaváltozás okozta szélsőséges termőhelyek kiszámítható energetikai hasznosítása kiemelkedő hozamú hazai fafajok új fajtáival – konzorciumvezető – 2006

GOP-1.3.1-08/2-2009-0080 pályázat „Magtermő törzsültetvény és termelési rendszer kifejlesztése kiemelkedően nagyhozamú, magról jól örökítő, gyorsan növő ’TURBO’ akác törzsfa klónokkal energiaültetvények és produktív erdők szaporítóanyagának előállításához”

GOP-1.1.1.-11-2012-0084 pályázat „Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő ’OBELISK’ akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás-technológiájának és ültetvény-modelljének kidolgozása”

MIKOQUAL azonosító száma: OM-00057/2006,  szerződés száma: NKFP-A2-2006-0006 „A gyenge termőképességű területek alternatív hasznosítása, biotechnológiai módszerekkel, vadon termő gombák termesztésbe vonásával”

QUTAOMEL azonosító száma: TECH_08-A4/2-2008-0165 sz. projekt OM-00314/2008 „Megújuló energiaforrások biotechnológiai kutatása – mikorrhizálási technológiák és új fafajok bevonása a hazai talajokon való energetikai hasznosításhoz”